دکتر مجتبی دانی

دکتر مجتبی دانی

دکتر مجتبی دانی اولین و تنها وکیل مهاجرت دارای دکترای تخصصی حقوق بین الملل از استرالیا، با بیش از ۱۲ سال سابقه مشاوره حقوقی شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین تحقیق و تدریس در دانشگاه در رشته حقوق بینالملل در ایران و استرالیا می‌باشد. وی پس از تحصیل در حقوق قضایی و حقوق بین الملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران به استرالیا مهاجرت نمود. پس از اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه UNSW, وی موفق به اخذ بورس تحصیلی از استرالیا در مقطع دکترا در رشته حقوق سرمایه گذاری بین المللی گردید و تحصیلات تکمیلی در این مقطع را با درجه عالی در دانشگاه Griffith به سرانجام رساند.

دکتر مجتبی دانی همچنین عضو موسس موسسه حقوق بین الملل نوبیان در تهران و دارای سوابق کاری و آکادمیک در حقوق بین الملل در ایران و استرالیا می باشد. از جمله سوابق ایشان مشاور قراداد های بین الملل در باشگاه پاس تهران و وکیل حقوقی بین المللی در واحد تجارت و سرمایه گذاری شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد. وی عضو موسسه جامعه حقوق بین الملل آمریکا و همچنین سفیر آکادمی داوری بین المللی فرانسه در استرالیا می باشد. وی هم اکنون مدرس حقوق بین الملل در دانشگاه گریفیث استرالیا و همچنین وکیل ثبت شده در اداره مسئول ثبت وکلای رسمی‌ مهاجرت استرالیا (MARA) با شماره ثبت ۱۸۰۰۲۶۰ و عضو سازمان مهاجرت استرالیا (MIA) با شماره ثبت۱۸۴۳۷ می باشد.