برادرم کارخانه ای تاسیس کرده و من را بعنوان مدیر کارخانه معرفی کرده و چندین وام سنگین به نام بنده و به وسیله کارخانه گرفته که همانطور که عرض کردم همه بنام بنده می باشد اگر زمانی اختلاف پیش بیاید یا مشکلی ایجاد شود میتوانم با شاهدین موجود ثابت کنم که فقط کارخانه اسماً بنام بنده بوده و همه وام و سود کارخانه برای ایشان بوده یا داشتن شاهد کافی نیست دادگاه به مدارک کارخانه و وام گیرنده و صاحب حساب کارخانه و مطلقاً مدارک استناد می کند ؟ Resolved

0

در سوال مطرح شده از آنجا که نام شما به عنوان تسهیلات گیرنده و طرف قرارداد بانک مربوطه به عنوان شخص حقیقی قید شده علی الاصول شما خود طرف حساب بانک و مسئول بازپراخت تسهیلات ماٌخوذه محسوب می شوید. دادگاه به روابط خصوصی میان شما و برادرتان توجهی نمی کند مگرآنکه ایشان هم به عنوان ضامن در قرارداد اعطای وام ایفای نقش نموده باشد که در این صورت هم باز شما و برادرتان متضامناً مسئول پرداخت دیون خواهید بود.

616 دیدن  •  سوال 3 سال ها قبل