مهاجرت به استرالیا، کانادا و اروپا

دفترحقوقی نوبیان با همکاری شماری از وکلای متخصص مهاجرت که در کشورهای مقصد دارای مجوز فعالیت قانونی هستند متقاضیان مهاجرت به کشورهای مختلف مهاجرپذیر را راهنمایی کرده و از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور ویزا در کنار آنها است.

دفتر حقوقی ما در زمینة اخذ انواع ویزای شغلی (مهارت)، تحصیلی، تجاری و سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشورهای مختلف نظیر استرالیا، کانادا و انگلستان صاحب تجربه و تخصص بوده و اطلاعات به روز را از طریق ارتباط مستقیم با وکلای دارای پروانه فعالیت در کشورهای مقصد در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا مناسب ترین مقصد برای تحصیل، سرمایه گذاری یا ادامة فعالیت شغلی را با توجه به تخصص ها و علایق خود انتخاب نمایند.

دفاتر همکار دفتر حقوقی ما در لندن، تورنتوی کانادا و بریزبن استرالیا تحت نظارت وکلای رسمی و دارای پروانه فعالیت در هر یک از کشورهای فوق، تا زمان حصول نتیجه مطلوب در ادارات مهاجرت، دادگاهها یا سایر مراجع شبه قضایی ذی صلاحیت در کنار متقاضیان مهاجرت خواهد بود و پرونده آنها را در کوتاهترین زمان ممکن پی گیری کرده و مرحله به مرحله روندهای طی شده را به دفترتهران و موکلان گزارش می کنند.

دفتر حقوقی نوبیان با بررسی سوابق شغلی، تحصیلی و علایق فرد بهترین گزینه جهت مهاجرت را هم از نظر کشور مقصد و هم از لحاظ نوع ویزا به متقاضیان مهاجرت پیشنهاد کرده و در صورت تمایل به پی گیری هر یک از برنامه های مهاجرتی متقاضی به وکیل متخصص در همان حوزه در کشور مربوطه معرفی خواهد شد.کلیه شرایط قرارداد، نحوة پی گیری پرونده و دفاع از موکلان علاوه بر قواعد نظارتی حاکم بر فعالیت حرفه ای وکلا در ایران تابع مقررات و ضوابط کشور مقصد نیز بوده و تحت ضوابط حرفه ای و نظارتی مراجع ذی صلاحیت در کشورهای مزبورصورت خواهد گرفت.