حقوق مالکیت فکری

malekiat fekri

حقوق مالکیت فکری یا معنوی به آن دسته از حقوق دارای ارزش اقتصادی گفته می شود که به شخص اجازه و امکان بهره برداری از ماحصل فعالیتهای فکری و خلاقیتهای خود را می دهد. حق اختراع، حق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری ( معروف به کپی رایت یا حق تکثیر) حقوق تاجران و صاحبان صنایع نسبت به علائم تجاری(برندها) از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت فکری هستند.

خدمات حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از حوزه های اصلی فعالیت این دفتر در دو بخش ارائه می گردد.بخش اول مربوط به ارائه خدمات مشاوره و ثبت علائم و اختراعات و تنظیم قراردادها است. دادخواهی و دفاع از دعاوی مرتبط با این حوزه در مراجع قضایی نیز در بخشی دیگر ارائه می شود.

امیررضا حجتی سعیدی کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عضو موٌسس دفترحقوقی نوبیان و مدیر دپارتمان مالکیت فکری این دفتر است. بیش از یک دهه سابقه فعالیت مستمر در زمینه این نوع دعاوی و ارائه مشاوره به صاحبان برندهای معتبر کشور پشتوانه مطمئن برای اعتماد به ایشان و دیگر اعضای تیم مالکیت فکری نوبیان است