قواعد حاکم بر شرکت های تجاری به عنوان ابزارهای نوین توسعه تجارت در سطح داخلی و بین المللی همواره دارای پیچیدگی های حقوقی خاص خود بوده است. شکل گیری، ثبت، فعالیت و انحلال و تصفیة شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت و تابعیت آن دارای قواعد متفاوتی است. این پیچیدگی به ویژه زمانی که شرکت های تجاری وارد حوزه های نوین فعالیت های صنعتی، مالی یا فن آوری شده و یا در صدد ایجاد کسب و کارهای جدید در قالب شرکت های نوپا (استارت آپ ها) هستند بیشتر می شود. موضوع جذب سرمایه گذار و روابط حقوقی سرمایه گذاران و مدیران شرکت، چگونگی توزیع ریسک های احتمالی میان صاحبان سهام یا سرمایه، مسئولیت ها و پیامدهای احتمالی ورشکستگی یا انحلال شرکت و نحوة تقسیم سود مهمترین موضوعاتی هستند که در اساسنامة شرکت یا توافقات بعدی شرکا باید در مورد آن تصمیمات روشن اتخاذ شود.

گروه حقوقی نوبیان با استفاده از متخصصان حوزه های مختلف حقوق تجارت، در زمینه تدوین اساسنامة انواع شرکت های تجاری یا تصادفی و نیز ارائه مشاوره مستمر به شرکت های معتبر صاحب تجربه طولانی است.

در کنار آن، توجه به موضوع حقوق شرکت ها به عنوان یک امر تخصصی از چند سال قبل در دفتر حقوقی نوبیان مورد توجه بوده و وکلای این دفتر سابقه حضور موفقیت آمیز جهت دفاع از حقوق شرکتها یا سهامداران و شرکای آنها را در دادگاه ها داشته اند.